Skatteavdrag - om oss


Vi är ingenjörer från Göteborgstrakten med stort intresse för ekonomi och då i synnerhet privatekonomi. Vi har under flera år haft som målsättning att tillverka verktyg som förenklar annars komplicerade delar av privatekonomin, som t.ex. skatteavdrag. Tidigare verktyg vi skapat har bl.a. med bolån och med privata budgetar att göra.

Vi anser att alla människor bör ha tillgång till samma information för vilka skatteavdrag som finns, och inte bara ”hemliga klubben”. Vi är övertygade om att många människor betalar för mycket skatt helt enkelt eftersom de delvis saknar information om vilka skatteavdrag som kan gälla dem.

Däremot är vi helt emot all typ av skattefusk/skattemygel. Om det kommer till vår vetskap att människor använder vårt sökverktyg för att hitta sätt att fuska sig till avdrag man inte är berättigad till kommer vi i värsta fall överväga att stänga ned hemsidan. Om du är känner dig det minsta osäker på något skatteavdrag rekommenderar vi att du kontaktar skatteverket för att reda ut vad som gäller för dig. Förhoppningsvis kommer vi inom kort också att installera ett forum på hemsidan för att öppna möjligheten att ställa frågor till våra experter. Vår förhoppning är att kunna utöka hemsidan med forumet redan i år.

Privata skatteavdrag låter kanske som ett okomplicerat ämne vid första anblicken, men sanningen är att det finns en hel djungel av olika avdrag, och vi upplever att väldigt få känner till ens en bråkdel av alla. För att skapa vår databas över skatteavdrag hämtade vi bl.a. information från skatteverkets hemsida, informationsbroschyrer, böcker och affärsmagasin. Dessutom har vi ringt skatteupplsningen åtskilliga gånger för att försäkra oss om att vi har rätt information för respektive avdrag.

Idén med skatteavdrag.com fick vi från våra egna besvär med att hitta möjliga avdrag i djungeln av skatteavdrag och skatteregler. Till råga på eländet finns det dessutom en uppsjö av äldre hemsidor på nätet med gammal och numera felaktig information. Det är till exempel inte längre tillåtet att göra avdrag för avgiften till fackföreningar, vilket många äldre hemsidor fortfarande uppger felaktigt. Vi tyckte att det måste finnas möjligheter att kategorisera avdrag så att ett smart sökverktyg enkelt skulle kunna filtrera ut oväsentlig information så att endast tänkbara avdrag kan presenteras efter kort tid, vilket oss vara möjligt visade det sig.

Tjänsten var från början tänkt att vara gratis, men tyvärr blev vi till slut tvungna att ta ut en liten avgift. Kostnaden är i första hand tänkt att täcka kostnader för server och domän-kostnader, men också det stora antal timmar vi lagt ned på att dels programmera hemsidan, och dels på att leta upp alla avdrag som nu finns lagrade i databasen. Varje år kommer vi dessutom att uppdatera databasen för att försäkra oss om att vi har tagit hänsyn till de senaste reglerna inom privata skatteavdrag.

Vi har hittills fokuserat helt på privata skatteavdrag och har därmed ingen särskild information för enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag i dagsläget. Eventuellt kan vi komma att utöka hemsidan till att även omfatta skatteavdrag för enskilda firmor så småningom men det är i så fall något som i så fall kommer först nästa år.

Vi hoppas verkligen att du ska få stor nytta av vår tjänst, välkommen!

Börja testet