Skatteavdrag - Så fungerar hemsidan


Avdragssökfunktionen på hemsidan är uppdelad i tre steg som är beskrivna nedan:

Steg 1 - Inkomst

I detta steg får du svara på ett antal ja/nej-frågor som rör inkomst av tjänst (arbete) enligt exemplet nedan. Som du ser är frågorna indelade i kategorier, och syftet med det är att man ska behöva besvara så få frågor som möjligt. Exempel: om du aldrig använder privat bil i tjänsten behöver du inte gå in i den kategorin eftersom alla frågor under denna kategori inte berör dig.

Sökresultatet som visar vilka skatteavdrag som kan vara tänkbara för dig baseras helt på dina svar på frågorna, så besvara frågorna noggrannt!

Inkomst

Steg 2 - Kapital

Precis som för inkomstslaget tjänst får du sedan på samma sätt besvara ett antal frågor kring inkomstslaget kapital.

Kapital

Steg 3 - Slutför

Slutligen klickar du på verkställ i sista steget för att få ditt resultat.

Slutför

Om du väljer att få en länk skickad till en epost-adress kommer ditt resultat att sparas hos oss i 30 dagar. Under denna tid kan du snabbt följa länken för att ta fram ditt resultat igen.


Börja testet